BK Berntsen Management Consulting

Enkeltpersonforetaket Bernt Kristian Berntsen

“For all its passion and promise, for all its excitement and rewards, leading is also risky, hazardous work—professionally and personally. Real leadership—the kind that surfaces conflict, challenges beliefs, and demands new behavior—causes pain. And when people feel threatened, they take aim at the person pushing for change”. (“Leadership on the Line” by Ronald A. Heifetz and Marty Linsky)

Innledning

BK Berntsen Management Consulting eies av Bernt Kristian Berntsen, Master of Management (NTNU), født 16.7.1953 og bor på Kråkerøy i Østfold. Han har utdannelse fra NTNU-videre og fra Hærens Krigsskole, med tilleggsutdanning innen logistikk fra NBI.

Bernt har mange års praksis som instruktør og som militær leder på ulike nivå. Han avsluttet sin militære karriere i 1991 som major.

Fra 1991 har han jobbet i Petersongruppen, hos Nordic Paper og Norske Skog Saugbrugs. Han har hatt ulike HR stillinger og ledet i fire år en strategisk forretningsenhet. Fra 2002 til 2008 jobbet han som konsulent og rådgiver innen lederopplæring, utvikling av lederteam og med rekruttering.

BK Berntsen Management Consulting tilbyr leder og teamutvikling, som omhandler følgende kurs og program:

Utvikling av lederteam og ledelse av frontlinjen

Kurs som kan omhandle enkelttema som tar fra noen timer til et par dager eller flere samlinger.

  1. Utvikling av ledergrupper til lederteam. Et utviklingsprogram med mål å utvikle avansert samhandling for å løse vanskelige problem. I utviklingsprogrammet jobbes det med å utvikle både sak og prosess. Med sak menes en konkret problemstilling eller case og med prosess menes hvordan lederne jobber sammen når de løser caset og fatter beslutninger.
  2. Ledelse av frontlinjen. Et lederutviklingsprogram som er spesielt rettet mot personer som jobber i fronten mot kunder, brukere eller egne ansatte. Dette er jobber der stillingen i første rekke er en operativ jobb, men som kan inneholde større eller mindre grad av lederoppgaver. Målet er å gjøre klart hva lederrollen innebærer, hva ledelsesprosessen innebærer og å forberede deltagerne til lederrollen.

 

Personvernerklæring

Innledning: BK Berntsen Management Consulting er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som brukes i forbindelse med planlegging og gjennomføring av oppdrag. Dersom vi bruker databaserte/digitale system, vil vi gjøre oppmerksom på det.  Om vi bruker underleverandør, vil denne bli behandlingsansvarlig og ved behov vil du få opplyst hvem som er kontaktperson.

Personopplysninger vi kan ha om deg: Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger vi registrerer om deg er; navn, alder, kjønn, epostadresse og telefonnummer, personprofiler basert på kartleggingsverktøy og interne vurderinger. Alle personprofiler vil bli gjennomgått og diskutert med deg og brukes kun der det er relevant for oppdraget. Der det er aktuelt med bakgrunnssjekk, tester og lignende, vil dette være basert på ditt samtykke som du kan trekke tilbake når du vil.

Personopplysningene brukes til: Vi bruker personopplysninger til å administrere kundeforhold, til fakturering og ved planlegging og gjennomføring av kurs og lederprogram, rekruttering, omstillinger/omplassering der dette er nødvendig for gjennomføring og/eller for å svare til oppdragsgiver.

Det rettslige grunnlaget er enten at behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen med oppdragsgiver og deg, at du har samtykket eller at vi har en berettiget interesse i behandlingen av opplysninger. F. eks. i rekrutteringsprosesser behøver vi dine personopplysninger når du søker stilling.

Vi deler personopplysninger med: Vi deler ikke personopplysninger med andre uten at det er nødvendig for gjennomføring av oppdrag og etter samtykke med deg. I rekruttering og/eller outplacement vil nødvendige opplysninger (CV, personprofiler, resultat av intervju) blir delt med oppdragsgiver. Vi kan ved behov benytte databehandlere som bistår oss. Disse har vi databehandleravtaler med som sikrer behandlingen av personopplysninger og ditt personvern ihht. gjeldende lovverk.

Vi lagrer personopplysningene om deg: Personopplysninger lagres for et oppdrags varighet og ellers kun etter avtale med deg. Når vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av samtykke, kan du trekke ditt samtykke tilbake når du vil, og vi vil da slette personopplysningene. Hvis vi bistår i rekruttering, lagrer vi din søknad med CV og andre vedlegg inntil halvt år etter at prosessen er avsluttet. Du kan når som helst be om at dine personopplysninger blir slettet. Vi må dessuten respektere eventuelle krav om lagring ihht. lov, og der det oppstår et særlig behov, for eksempel ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.

Etter personopplysningslovens regler har du som kunde rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom opplysningene vi har om deg er feil, kan du kreve å få opplysningene rettet, supplert eller slettet.

Dine rettigheter: Du kan når som helst be om mer inngående informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg, og du har rett til innsyn i dine personopplysninger. Når vi behandler dine personopplysninger på ditt samtykke, kan du til enhver tid trekke det tilbake, og da vil opplysningene bli slettet.

Dersom dine personopplysninger er feil, har du rett til å få dem rettet.

Personopplysninger vi eventuelt ikke har grunnlag for å behandle, skal slettes og du kan kreve dette gjort om vi ikke har sørget for det på eget initiativ. Du kan be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger. Du har rett til såkalt dataportabilitet og å be om at dine personopplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du kan motsette deg vår bruk av dine opplysninger. Hvis du mener at vi behandler dine personopplysninger uten rettslig grunnlag, kan du også klage til Datatilsynet, men vi anmoder deg om å kontakte oss slik at vi dels kan ta stilling til dine innvendinger og dels at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.

Personvernregelverket har omfattende bestemmelser om ovennevnte og det kan gjelde unntak fra enkelte rettigheter. Dersom du ønsker å gjøre bruk av rettighetene, henvender du deg til oss, se kontaktdata nederst, og vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og normalt innen 30 dager.

Kontaktinformasjon: Vi er tilgjengelige for eventuelle spørsmål du måtte ha til Bernt Kristian Berntsen. E-post: berntkb@bjorneklova.com, telefon +47 901 99 962. Adresse: Normanns vei 2c, 1678 Kråkerøy

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s